• Usługi koparko-ładowarkami

Oferta

• usługi transportowe, przewozowe
• robóty ziemne, wykopy
• robóty rozbiórkowe obiektów mieszkalnych, magazynowo-biurowych itp.
• sprzedaż materiałów budowlano-drogowych sypkich

Produkty i usługi

Oferujemy usługi w zakresie:

- niwelacja terenu,
- wykopy pod budynki mieszkaniowe i przemysłowe,
- wykopy pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne,
- korytowanie gruntu pod drogi, parkingi, chodniki,
- melioracja rowów,
- załadunek i rozładunek palet,
- odśnieżanie,
- wyburzenia i rozbiórki,
- młot wyburzeniowy hydrauliczny,
- wyrywanie korzeni,
- transport piasku,
- transport żwiru,
- transport ziemi,
- załadunek i wywóz gruzu, ziemi, gruzo-śmieci,
- usługi koparką,
- usługi HDS